TU na festivalu u Kini, Shanghaj

Tamburica Uzlop u Shanghaju

4.10. otputovala je Tamburica Uzlop prik Dubaja u Shanghai na veliki medjunarodni festival „International Folk Fitness Dance Conference“. Grupa postojala je od 21. člana. Kraj Tamburice Uzlop, ka je reprezentirala Austriju, sudjelovale su još pet grup iz Kine i pojedina grupa iz Australije, Iraka, Egipta, Turske, Finske, Švedske, Danske, Irlandije, Nimške i USA na festivalu. Ukupno pet nastupov morla je svaka grupa absolvirati. A pri svakoj priredbi tancala je svaka grupa samo jedan tanac od pet minut. Nastupi bili su organizirani dijelom u novijem dijelu Shanghaja, ki se zove Pudong. Ovde stoju i oni visoki neboderi, kot „Shanghai Tower“, 632 m visok, ili „World Financial Center“ s 492 m višine i „Oriental Pearl Tower“, giganti med drugimi zmožnimi neboderi. Ali i na drugoj strani „Huangpu-rijeke“, ka curi kroz Shanghai, se je nastupilo, na primjer u „Nanjing-Road“ u 5,5 km dužičkog šoping ulici.

Najvažniji nastup dogodio se je na promenadi Huanpu-rijeke na „South Binjiang Plazi“. Na velikoj pozornici, za ku je velika rijeka sa svojimi nezbrojnimi brodi i zmožni neboderi na drogoj strani rijeke, fungirali kot kulisa, ocenjivala je žiri nastupe pojedinih grup. Tamburica Uzlop se je skupa s grupom iz Nimške odlikovala s „Best Image Award“, s nagradu za najbolu ukupnu sliku.

 

TU na festivalu u Kini, Shanghaj
Scroll to top