koncert & vino | NOVI CD “na putu”

Tamburica Uzlop je po dugom vrimenu opet snimila novu CD-ploču. Ansambl se je zadužio, gajati i oživljavati gradišćansko-hrvatske običaje. Tako su jačke na ovoj CD-ji u velikom novi aranžmani starih narodnih jačak. Kraj toga se najdu i melodije iz Hrvatske i Ugarske, iz zemalj, s kimi je naša krajina kroz stoljeta historično i kulturno povezana, i ke su jur dugo kot nas poznate. I stara ljubavna jačka „Vjutro rano se ja vstanem“ se čuje. Ta melodija se izbija iz „Cesarskoga kvarteta“ od Joseph Haydn-a. Ov kvartet je nastao kašnje austrijanska, i je dan danas nimška himna. „Na putu“ tako se zove novi CD Tamburice Uzlop. „Na putu“ iz prošlosti u novi, u današnji čas. „Na putu“ kroz već nego 50 ljet. „Na putu“ ali i znači, povezati staro s novim, začuvati stare vridnosti i omotati je u nove aranžmane. A s novimi aranžmani zbudjati kod mladi zanimanje za prošlost, zanimanje za jačke naših starih. Tako je nova CD-jka jedna dragocjenost, ka staro začuva i dokumentira i ka postavlja stare vridnosti u novom okviru u današnji čas. I oholi moremo reći: melodije i jačke, ke ovde glušu, su dio od nas. Ovo smo mi, „Mi Uzlopci“.

pregled CD-prezentacije:

koncert & vino | NOVI CD “na putu”
Scroll to top