Novi „Mladi Tamburaši“

U juniju 2015  počele su peljačice naraštaja djelati na organizaciji nove dičje grupe. Konačno se je javilo 13 školarov iz 1. do 3. razreda osnovne škole, ki se kanu učiti sviranje na tamburici.

Početkom novoga školskoga ljeta, točno 8. septembera, bio je prvi sastanak ove nove mlade grupe. 13. Dice, i to 7 divičic i 6 ditičev, se je sastalo u osbovnoj škole, kadi Tamburica Uzlop drži svoje probe. Dica su se počela upoznati s notami i s tamburicom. I ovu najmladju grupu peljaju Christiana Dannenmaier, Alexandra Presich i Ljuba Szinovatz.

 

1-dan2 0809151-dan17 0809151-dan15 0809151-dan12 080915

Novi „Mladi Tamburaši“
Scroll to top