Izlet u Celje

I ovo ljeto se je narašćaj Tamburice Uzlop otpravio na put na četverodnevni izlet.
Od 17. do 20. augusta se je 11 dice, u starosti od devet do četrnaest ljet, vozilo u Celje – cilj ljetošnjega tamburaškoga kempa u kom se je guslalo, tancalo i jačilo.
Dopodne su dica probala, odpodne su bili izleti na programu, na primjer kupanje na Erlaufsee-u, pišačenje kroz Ötscher-Gräben ili vožnja s vlakom i posjet „Bürgeralpe“ u Celju.
Kemp je bio jako uspješan i dica su strašno uživala izlet, tako da je i za drugo ljeto opet planirano ovakovo putovanje.

Izlet u Celje
Scroll to top