Tamburaški bal 2023

Ovo ljeto se je održao traditionalni bal TAMBURICE UZLOP 18.11.2023 opet u velikoj dvorani u csello malinu. Pri otvranju je svirao tamburaški orkestar tri jačke a po tom ja nastupila grupa mladih sa svojim tancem “Na tanac”, s kim se je otvorio i bal. Grupa PAX se je opet skrbila za dobru muziku na balu. Pri pozdravu grupe su dobili PAXI od Tamburice Uzlop za svoj jubilej veliku flašu vinu, prik ke su se jako veselili. “Priredba u polnoć” je bila opet jedan vrhunac tamburaškoga bala, pokazali su se različni tanci o moru: nastupili su mornari, tancale su morske vile i ribari, i skakali i bili su se pirati. Brojni gosti su nadarili tamburaše velikim aplauzom, i su se dobro zabavljali, uz muziku grupe PAX, ča do jutra

već slikov vidi kod “Medija

Tamburaški bal 2023
Scroll to top