bal

Tamburaški bal 2023

Ovo ljeto se je održao traditionalni bal TAMBURICE UZLOP 18.11.2023 opet u velikoj dvorani u csello malinu. Pri otvranju je svirao tamburaški orkestar tri jačke a po tom ja nastupila grupa mladih sa svojim tancem “Na tanac”, s kim se je otvorio i bal. Grupa PAX se je opet skrbila za dobru muziku na balu. […]

Scroll to top