Jubilarni bal 2012.

Tamburica Uzlop priredjiva jur od ljeta 1993. redovito u novemberu „Tamburaški bal“. Svako ljeto ima bal svoju posebnu tematiku, ka se reflektira u dekoraciji dvorane isto kot i pri „Zabavi u polnoći“. Ovo ljeto stao je bal pod motom „50 ljet Tamburica Uzlop“. Kroz projektore projicirana „tapeta“ omatala je zidi Csellajeve dvorane u decentne narodne motive, pripasano su bili dekorirani i stoli. Slogan „Iz prošlosti u budućnost“ se je uživio jur pri otvaranju, kadi su mladi tamburaši sa živim tancom otvorili uz muzikalnu pratnju „Velikih“ jubilarni bal. U polnoći je valjalo onda „Best of Polnoćnih zabavov“. Četiri motivi iz prošlih ljet su se opet uživili u muziki i tancu. „Zabava u polnoći“ se je završila s jačkom „50 ljet Tamburica Uzlop“. Mnogobrojni gosti bala su nagradili prikazivanja s velikim aplauzom.
Jur pri otvaranju bala su se častili dugoljetni za Tamburicu Uzlop zaslužni člani. Zato se je Tamburica Uzlop odlučila izgraditi na oficijelnom mjetsu pjesni kamen, ki neka simbolizira stalnost i koren Tamburice Uzlop u domaćem selu. 50 ljet duga povezanost s gradom Križevci u Hrvatskoj, simbolizirala je grupa „Žute Dunje“ iz Križevca, ka je zabavljala goste u malom baru u malinu. A grupa „Pax“ je u velikoj dvorani rasveselivala goste sa svojom muzikom i je vabila na tanac do jutra.

no images were found

Jubilarni bal 2012.
Scroll to top