Uspiješan početak jubilarnoga ljeta 2012.

Jubilarna maša

Pandiljak, 9.4.2012. otvorila je Tamburica Uzlop oficijelno svoje jubilarno ljeto „50 ljet Tamburica Uzlop“. U okviru jubilarnoga ljeta će slijedititi već priredbov, i završitit ćedu se svećevanja s tradicionalnim „Božićnim koncertom“, 23.12.2012 u uzlopskoj farskoj crikvi. Otvorila su se svećevanja s jubilarnom mašom na vazmeni pandjilak. Ova maša nij bila samo početak svećevanja, nego je i simbolizirala završetak jedne duge epohe. Svetačna sveta maša kot zahvala za primljenu milost, da su se mogla prošla 50 ljeta pozitivno izgraditi, svetačna sveta maša i kot zahvala za čuvanje na mnogi putavnji, u domovini i kroz čuda tudjih zemalj i kroz druge kontinente, u zraku, po vodi i na zemlji, po tisući i tisući kilometeri – zahvala, povezana s prošnom za blagoslov u dojdući, u slijedeći 50 ljet.

no images were found

Uspiješan početak jubilarnoga ljeta 2012.
Scroll to top