Tamburaški Bal 2022

Jur traditionalni bal TAMBURICE UZLOP održao se je opet po dužoj pauzi 12.11.2022 u novo priredjenom csello malinu. Oko 35 tamburašev je sviralo pri otvaranju, a tomu se je priključila još grupa mladih sa svojim tancem, s kim se je otvorio bal. Bal je bio jedan vrhunac svečevanja 60-ljetnoga postojanja grupe. I u “Priredbi u polnoć” pokazali se je različni tanci prošlih balov. Brojni gosti su nadarili tamburaše velikim aplauzom, i su se dobro zabavljali, uz muziku grupe PAX, ča do jutra.

Tamburaški Bal 2022
Scroll to top