Tamburica Uzlop | Bal 2015

Tamburica
Jur traditionalni bal TAMBURICE UZLOP održao se je 21.11.2015. Pri ovom balu nastupile su sve grupe društva, izvana najmladjih, ki su stopr u septembaru počali vježbati.
Oko 65 tamburašev je sviralo pri otvaranju, a tomu se je priključila još grupa mladih svojim tancem, s kim se je otvorio bal. Bal stao je pod motom “Cipeli”. I u “Priredbi u polnoć”
pokazalo se je na ki način se more sve tancati: boso ča do u gumeni čižma. Mogo brojni gosti su nadarili tamburaše velikim aplauzom, i su se dobro zabavljali, uz muziku grupe PAX, ča do jutra.
Tamburica Uzlop | Bal 2015
Scroll to top