Warning: Creating default object from empty value in /home/.sites/222/site854/web/wp-content/themes/simplicity/functions/admin-hooks.php on line 160

TU on Tour

TU on Tour

Tamburica Uzlop gostovala je na čuda festivalov u Austriji i po Europi. Velike turneje peljale su Uzlopske tamburaše ali i u druge kontinente i oni su okrojili na svoji putovanja cijeli svit, početo od Japana prik Južne Koreje, Kine, Turske, Israela, Jordanije, Omana dalje prik Atlantika do Kanade i Brazilije. S narodnimi jačkami i tanci je širila Tamburica Uzlop na okolo domaću narodnost, običaje i tradiciju. I već puti je bila Tamburica Uzlop i oficijelni poslanik i je zastupala pri svoji nastupi Austriju.

Neki od ovih nastupov dobili su posebnu vridnost i su ostali u spominku. U Japanu je bila Tamburica Uzlop na velikom nacionalnom festivalu kao poslanik Austrije jedina grupa iz Europe. Pri jednoj priredbi je nastupila onde i pred japanskim prijestolonasljednikom (sinom japanskoga cesara).

U Kini su pokazali jednan nastup tamburaškoga društva u kulturnom dijelu u glavni dnevni visti, ke si gleda oko 500 milionov ljudi.
A u Izraelu zahvalila se je grupa seniorov u Jeruzalemu kod tamburašev s riči: „Pri vašem nastupu prebudio se je opet pozabljen čas u Austriji, prelipi dani mladosti, ki su se pravoda nemilo skončali. Ipak, kako veselo spominanje! Hvala na vašem prelipom nastupu.“

Turneje zvana Europe ljeto
Kanada 1983
Izrael 1981, 1986, 1989
Japan 1990
Oman 1991
Turska 1991
Južna Koreja 2000
Kina 2002, 2007
Brazilija 2004
Turneje u Europi broj turnejov
Nimška 20
Hrvatska 13
Francuska 5
Ugarska 5
Italija 4
Nizozemska 2
Česku 2
Slowačka 2
Polska 2
Macedonija 2
Švicka 2
Belgija 1
Grčka 1
Španjolska 1