Tamburica Uzlop pri Folklornom Festivalu HKD Gradišća

Tamburica Uzlop pri Folklornom Festivalu HKD Gradišća

Tamburaški i folklorni festival Gradišćanskih Hrvatov 1. 6. 2014. ljeta je Hrvatsko Kulturno Društvo opet organiziralo ov jur već poznati festival u Željeznu. Sastali su se devet tamburaška i folklorna društva iz Slovenije, Ugarske i Austrije, da pokažu svoje znanje i repertoar. Med njimi i Tamburica Uzlop. Po povorki od grada Esterhazy u kulturni centar […]

Continue Reading →

Jubilarni bal 2012.

Tamburica Uzlop priredjiva jur od ljeta 1993. redovito u novemberu „Tamburaški bal“. Svako ljeto ima bal svoju posebnu tematiku, ka se reflektira u dekoraciji dvorane isto kot i pri „Zabavi u polnoći“. Ovo ljeto stao je bal pod motom „50 ljet Tamburica Uzlop“. Kroz projektore projicirana „tapeta“ omatala je zidi Csellajeve dvorane u decentne narodne […]

Continue Reading →
Folklorno otpodne & fešta – 27.05.12

Folklorno otpodne & fešta – 27.05.12

Nedilju 27. maja 2012. održalo se je „Folklorno otpodne“. Od Tamburice Uzlop se je ovde prezentirao na početku „Mladi ansambl“, ki je dobio čuda aplauza i „Aktivni ansambl“. Slijedili su sa šarim programom, jačkami i tanci, folklorna društva Česno, Bijelo sel, Štikapron, Poljanci, Cindrof i Trajštof. Završio se je program s nastupom „Seniorskoga ansambla“ Tamburice […]

Continue Reading →
koncert&vino – 26.05.12

koncert&vino – 26.05.12

Subotu, 26. maja 2012. održala se je pod naslovom „koncert&vino“ svetačna priredba jubilarnoga ljeta „50 ljet Tamburica Uzlop“. Svetačnost bila je razdiljena u dva dijele. U prvom djelu je predsjednik Tamburice Uzlop, Mirko Szinovatz, opisao u svojem „pogledu unajzad“ postajanje društva i markantne prekretnice od prvoga početka do danas. Načelnik Jive Schumich i vicenačelnik Paul […]

Continue Reading →