Warning: Creating default object from empty value in /home/.sites/222/site854/web/wp-content/themes/simplicity/functions/admin-hooks.php on line 160

Nošnja

Nošnja – povijesno

Nošnja je svenek i izraz vrimena u kom se človik nalazi, lokalnih okolnosti i ljudi, ki ju nosu. Zbog toga su nošnje živ (preminjliv) dio svake narodne grupe i se kot i jezik i način života stalno minjaju. Narodna grupa gradišćanskih Hrvatov živi kot na otoku (izolirana od Hrvatske) jur skoro 500 ljet na granici med alpskim i ugarskom kulturnom području. Tako da su u ovom dugom času istovrimeno uticala nimška kot i ugarska kultura na nošnju. To je uzrok tomu, da su si mnoge nošnje Hrvatov u Gradišću spodobne. Prepoznati je, da su se jedna drugoj prilagodile.

Nošnja  – danas

Prem svih ovih razlogov su se u Uzlopu obdržali neke posebnosti i detalji nošnje, ki su očividni i tipični.

Muži

Kod muži se mora napomenuti štikano našivanje na hrptu prsluka. Druga posebnost naše muške nošnje su dva rupci, jedan vezan okolo pasa, drugi okolo vrata pod prslukom. Nadalje sliši muškoj nošnji krljača sa šarim svezkom. U zimi se nosi astrika. Posebnost pokrivala za glavu je ždralovo pero. Ovo pero je u prošli časi bio znak za junake na koga su bili gizdavi neoženjeni mladi muži. Još čuda prije je ždralovo pero kazalo, da je junak sposoban za vojsku. Bilo je i statusni simbol. A zgubit pero je bila najveća sramota. Muška nošnja ima i dvi hlače – jedne bijele za lijeto, ke se zovu grebeše, a jedne črne za zimu, takozvane „pričas“ hlače.

Žene

Kod nošnje za žene su za opomenuti prelipa našivanja na hrptu malih oplećkov ili  kasov. Ove naštikane mustre su našite u obliku ornamentov sa srebrnim ili zlatim koncem. Nadalje su nacifrane s malimi gumbami ili pločicami. Posebnost su i mala zrcala, ka se zapletu med naštikane ornamente. U zimi žene nosu tepao bintar prik lijetne nošnje. Nadalje se razlikuje Uzlopska ženska nošnja od drugih sel u svoji farba. Tako ima svaka žena ili divojka svoju vlašću individualnu farbu kod conkov, gornjih dilov i svezkov.

Gizdavi smo, da smo mogli pomoću starih slikov i starih originalnih kusićev rekonstruirati Uzlopsku nošnju. Nošnja, kako se danas nosi, je bila svetačna pratež za vrime prelaza od 19oga na 20to stoljeće.