Naraštaj

Tamburica Uzlop se svenek trudi da dostane novi naraštaj i redovito utemelji novu tamburašku grupu za dicu. Svake 2 do 3 ljeta se pozovu dica da sudjeluju i budu člani dičje tamburške grupe. Cilj ovoga djelovanja nije samo da se dica nauču note i guslati jedan instrumenat, nego da su oni sami dio jednoaga maloga tamburaškoga orkestra, ki je i sam stanju se prezentirati i guslati  i tancati različne nastupe. Najmanje tako važno kot muzika i tanac, je ali i Gradišćanski Hrvatski jezik ki igra jako veliku ulogu kod naraštajne grupe Tamburice Uzlop.

Dica se u našoj dičjoj tamburaškoj grupi ne samo nauču narodne jačke, nego i različne muzikalne kusiće za koncerte i kašnije isto i narodne tance – tako da im prilazak u glavnu grupe ne teško pade, za to probaju dicu jednoč u tajednu.

Trenutno imamo dvi dičje grupe. U prvoj grupi, ka se je utemeljila 2015. ljeta, igraju 4 ditiči i 4 divičica. Oni si u medjuvrimenu jur tri ljeta gusladu. Druga grupa postoji od septembra 2018. Ljeta – u njoj sudjeluju pet dica. Kot i „veliki“ imadu i dica svoje vlašće nošnje.

 

Dičje grupe vodu:

  • Ljuba Szinovatz
  • Alexandra Presich
  • Christiana Dannenmaier

Upit za nastupe: info@tamburica-uzlop.at