Cilji

Cilji Tamburice Uzlop su održanje i gajenje gradišćanskohrvatske tamburaške muzike, narodnih jačak i tancev kot i gajenje i očuvanje samostalnosti gradišćanskohrvatskoga jezika, običajev i kulture gradišćanskohrvatske narodne grupe u Gradišču.

Na ovom polju smo u prošlosti bili dost marljivi. Izdjelali smo novu nošnju po stari predlogi, iskopali stare jačke, koreografirali tance po stari koraki i običaji i napisali i predstavili mnogo igrokazov. Ovo će i nadalje biti zadaća i norma.

Ali moramo biti otvoreni i za nove, našemu času odgovorajuće ideje i povezati staro s novim, tako da se s jedne strani stvori nova napetost u društvu, a s druge strani ispunjuje društvo očekivanja današnjega vrimena.